PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Uwaga! Od 2020 roku brak dotacji do ogrzewania w domach nowo budowanych!

Zamiarem nowego Programu Czyste Powietrze, stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych w celu zmniejszenia emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego. 

PROGRAM PRZEWIDUJE:

Dofinasowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • motaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Pożyczkę w ramach programu na:

  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
  • dopełnienie do 100% dotacji

Okres trwania programu: 2018 r. – 2029 r.
Podpisywanie umów o dofinansowanie: do 31.12.2027 r.
Refundacja: do 30.09.2029 r.
Nabór wniosku: tryb ciągły
Rozpatrywanie wniosku: według kolejności.
Okres realizacji przedsięwzięcia: 24 miesiące od zawarcia umowy.
Wniosek: uzupełnia się elektronicznie, można dostarczyć do wfośigw w wersji papierowej.

DOFINANSOWANIA ZALEŻNE SĄ OD DOCHODÓW PRZYPADAJĄCYCH NA OSOBĘ W RODZINIE.

W zależności od wysokości dochodów pozostała kwota dotacji może zostać udzielona w formie pożyczki (okres spłaty do 15 lat).

Zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą. Szczegółowo odpowie on na Państwa pytania i wyjaśni zasady działania programu.