Certyfikat EHPA-Q dla pomp ciepła STIEBEL ELTRON

22 września 2015 kraktherm

Certyfikat EHPA-Q dla pomp ciepła STIEBEL ELTRON

Z przyjemnością informujemy, że Komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przyznała znaki jakości EHPA ?Q w Polsce pompom ciepła STIEBEL ELTRON.

EHPA-Q to europejski znak jakości przyznawany pompom ciepła, który obowiązuje tylko w tym kraju  gdzie  został  nadany. Znak mogą  uzyskać sprężarkowe pompy ciepła, z napędem elektrycznym wykorzystujące energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geotermalne), o mocy maksymalnej nie przekraczającej 100 kW. Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).

Podstawowe wymagania pomp ciepła, certyfikowanych znakiem EHPA-Q w Polsce:

? Zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami Krajowymi (oznakowanie CE)

? Minimalny poziom efektywności (COP), wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025:

– solanka/woda B0/W35 – 4.30

– woda/woda W10/W35 – 5.10

– powietrze/woda A2/W35 – 3.10

– bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 – 4.30

? Deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102

? Zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz dokumentacji w języku kraju, w którym przyznawany jest znak

? Zapewnienie sieci obsługi w obszarze pozwalającym na zareagowanie w ciągu 24h na wezwanie użytkownika

? Zapewnienie gwarancji 24 miesiące oraz dostępności części przez minimum 10 lat

Jak wynika z powyższych wymagań EHPA-Q jest znakiem lokalnym, nadawanym w konkretnym kraju. Zapewnia bezpieczeństwo kupna urządzenia oraz korzyści w długiej perspektywie czasu, przez co dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony różnych organizacji i podmiotów współfinansujących projekty z udziałem pomp ciepła. Znak jakości EHPA-Q jest koordynowany przez komitet ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Komitet zapewnia wspólną dla całej Europy standaryzację, rozwija zasady, przepisy i wymagania. W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Więcej informacji na stronach internetowych: www.portpc.pl oraz www.ehpa.org.

image-0003image-0001image-0002image-0002image-0001

Źródło: http://www.stiebel-eltron.pl/prasa/aktualnosci/1/103